טיפים חשובים

  • איסוף מלוא החומר טרם כתיבת התוכנית העסקית יקצר את התהליך.
  • לעיתים עדיף להתייחס ולתת את הדעת על נקודות שליליות בעסק על מנת לייצר אמינות.
  • העברת דוחות מבוקרים לא חתומים לא התקבלו ויידרש להשלימם.
  • שינויים דרסטיים ביתרת הבעלים בחברה חייבת להיות מלווה באישור רו"ח.
  • עסק בהקמה -  כדאי שהבקשה תהיה מלווה בנספחים כגון חוזה שכירות, הצעות מחיר וחוזים עתידיים עם לקוחות פוטנציאלים.
  • עסק עם הלוואה קיימת שמבקש לחדש את הלוואה צריך לוודא שלא היו משיכות בעלים בזמן ההלוואה בניגוד לתנאי הקרן.
  • מסלול הקמה – מומלץ להתרכז במוניטין והידע של היזם וכיצד אלו יתרמו להצלחת המיזם.
  • במסלול הון חוזר – הצגת חישוב צרכי ההון החוזר (לדוגמא: לקוחות מול ספקים) יגדיל את הסיכויים לקבלת האשראי.
  • במסלול השקעה – הצגת תכנית השקעה מפורטת חייבת להיות מגובה בהצעות מחיר מתאימות.
  • הכנות לפגישה – חשוב שהלקוח יכיר את התוכנית שהוגשה ויהיה מוכן לפגישה עם נציג הקרן.