קרנות הסיוע מידע כללי

 • נגישות לבעלי עסקים קטנים ובינוניים
 • שקיפות ואמינות
 • דרישת בטחונות מופחתת
 • תנאי ריבית אטרקטיביים
 • תנאי החזר גמישים המותאמים לאופי של העסק הקטן והבינוני בישראל
 • אופציה לתקופת גרייס על החזרי הקרן
 • ערבות מדינה על רוב הסכום בקרן בערבות מדינה
 • סוגי עסקים מסוימים המקבלים עדיפות על פני עסקים אחרים (המייצרים מקומות עבודה, עסקי ייצור ותעשייה)

הייחודיות של מומנטום

 • כל בקשה נערכת ומטופלת על ידי צוות כלכלים מומחים אשר מסייעים ללקוח לקבל את ההלוואה המתאימה לו ביותר.
 • טיפול מהיר ויעיל בהגשת הבקשה.
 • ייעוץ ראשוני ללא תשלום והכונה לקרן המתאימה.
 • החברה הינה מהותיקות בתחום והגישה מאות בקשות לקרנות השונות.
 • שיתופי פעולה עם בנקים וגופים כלכליים מובילים.
 • אנו מספקים שילוב של מקצוענות,אמינות ושרות.
 • לחברה הכרות נרחבת עם מגוון פתרונות המימון האפשריים ויכולת להתאים לכל פעילות את הקרן המתאימה.