קרנות בערבות המדינה

מטרת הקרן
הקרן מסייעת ליזמים לפיתוח כלכלי וליצירת מקומות עבודה. הקרן בערבות מדינה נוסדה ע"י ממשלת ישראל באמצעות משרד התמ"ת ומעניקה הלוואות לצרכי הון חוזר והשקעות בהיקף של החל מ 100,000 ש"ח ועד 8 מיליון ש"ח. הקרן מופעלת ע"י בנק אוצר החייל, בנק הפועלים, בנק מזרחי טפחות ובנק מרכנתיל דיסקונט. המדינה מגבילה את הבנקים לתנאים הבאים:

החל מ 100,000 ש"ח עד 8 מיליון ש"ח

היקף הלוואה

עד 60 חודשים, כולל גרייס של עד 6 חודשים

תקופת הלוואה

על בסיס פריים

ריבית והצמדה

עד 25% מהיקף ההלוואה

בטחונות

בדיקה ראשונית והכנת בקשת מימון באמצעותנו

כיצד מגישים בקשה

הלוואה עד 500,000 ש"ח לעסקים עם מחזור של עד 6.25 מיליון ש"ח

הלוואה עד 8% מהמחזור לעסקים עם מחזור גבוה מ 6.25 מיליון ש"ח

הערות

ערוצי הסיוע לעסקים קטנים

 • הלוואות להון חוזר לעסקים בצמיחה אשר סובלים מפער תזרימי.
 • הלוואות במסלול השקעות להקמת עסקים חדשים ולהרחבת עסקים קיימים.
 • הלוואות להון חוזר לעסקים קטנים אשר נמצאים בקשיי תזרים.
 • הלוואות לסיוע להקמת עסקים קטנים חדשים או להרחבת עסקים קיימים.

תנאי סף של הקרן

 • מחזור שנתי: עד 100 מיליון ₪
 • העדר חובות לרשויות מס.
 • חשבונות של העסק או מי מבעליו אינו מוגבל/מעוקל.
 • קהל היעד: יזמים ובעלי עסקים.
 • במסלול ההשקעות נדרשת השקעת הון עצמי של 20% מסך תוכנית ההשקעה.
 • ריבית: עד פריים + 3.5%
 • תקופת החזר: עד 5 שנים.
 • בטחונות: 70% מהערבות ניתנת על ידי המדינה.
 • הבנקים עשויים לדרוש מהלווים ביטחונות עבור היתרה של עד 25% מגובה ההלוואה.
 • ערבויות אישיות של הבעלים.