ניוזלטר

ניוזלטר 15.6 - מהם מכשולים בגיוס אשראי לעסקים קטנים ובינוניים

את הקשיים בגיוס האשראי חווה כל בעל עסק החל משלבי ההקמה, כשעולות השאלות איזה סוג מימון נכון עבור העסק, כמה לגייס ומי יאפשר את תנאי המימון הטובים ביותר. גורם המימון המרכזי הינם הבנקים וקרנות הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים

·         השפה הבנקאית-כאשר ניגשים לגוף מקצועי כמו הבנק או קרן סיוע לעסקים לעיתים נתקלים בקושי הנובע ממחסור בשפה משותפת. חח"ד, אובליגו, ניכיונות, בלון, שיעור הסתמכות, שש"כ וגרייס. כל אלו דוגמאות למילים מהז'רגון המקצועי.

1.          פניה לקבלת מימון ללא שליטה בשפה עלול להוביל לדחיית הבקשה או לקבלת אשראי שאיננו מתאים לצרכי העסק.

2.         הגשת תוכנית עסקית/בקשת אשראי מסודרת, המפרטת את צרכי העסק ומטרות המימון, בשפה המתאימה מגדילה את הסיכויים לקבלת האשראי המתאים וכן להוריד את עלויותיו.

 

·         יכולת ההחזר –בנק מנהל את סיכוניו הפיננסיים על ידי ברירה של לקוחותיו והאשראי הניתן להם (קרנות הסיוע לעסקים מעניקות ערבות להלוואות מבנקים ולכן בוחנות בקשות באותו האופן). הגורם העיקרי בהחלטה הינו ניתוח יכולת ההחזר של הלקוח. ניתוח זה מורכב מנתונים כספיים היסטוריים של העסק, תחזית הכנסות לעתיד, היקף החובות לבנקים, היקף הנכסים ועוד.

1.          הצגה של ניתוח הנתונים הכספיים, תחזית הכנסות\הוצאות, תחזית תזרים מזומנים וכושר החזר מגדילה באופן ניכר את סיכוי קבלת האשראי המבוקש.

 

·         בטחונות –אלו, נדרשים על ידי הבנק כדי לצמצם את סיכוני האשראי הניתנים ללקוח. הבנק, כחלק ממהותו מעוניין לספק אשראי ללקוחותיו, והלקוח מעוניין לקבל אשראי. עם זאת כדי לצמצם את סיכוניו ירצה הבנק לקבלת בטוחות גבוהות ככל שניתן ואילו הלקוח יהיה מעוניין לתת בטוחות נמוכות ככל שניתן. העסק המעוניין לקבל אשראי בד"כ איננו לוקח בחשבון את סכום הבטוחות אשר יצטרך לספק כנגד האשראי.

1.           ניתן לצמצם את הביטחונות לבנק על ידי פניה לקרנות הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים, דרך קרנות אלו הביטחונות לבנק יעמדו על לא יותר מ-25% מסכום האשראי.

 

במומנטום פתרונות מימון מתקדמים, אנו מתמחים בסיוע לעסקים לגייס אשראי דרך קרנות הסיוע לעסקים ומבנקים על ידי כתיבת בקשות אשראי\תוכניות עסקיות מקצועיות הכוללות הסברים נרחבים לגבי פעילות העסק והדוחות הכספיים, ניתוחי שוק וענף, בניית תחזית רווחים ותזרים מזומנים לחמש שנים. 

 

ניוזלטרים קודמים: