למה מומנטום?

 • אחוזי הצלחה של מעל 85% בקרנות המדינה.
 • ותק וניסיון של מאות עסקים החל משנת 2006.
 • היכרות רחבה מאוד עם המערכת הבנקאית.
 • מגוון קרנות הסיוע לעסקים הגדול ביותר בישראל.
 • מגוון פתרונות מימון נוספים.
 • אוריינטציה רחבה לצרכים עסקיים.
 • ייחודי - היועצים המורשים של קרנות קורת, קרנות הסוכנות היהודית, קרן לאומי וקרן צפונה-דרומה לעסקים.

איך לזרז את התהליך?

 • איסוף מלוא החומר טרם כתיבת התוכנית העסקית יקצר את התהליך.
 • לעיתים עדיף להתייחס ולתת את הדעת על נקודות שליליות בעסק על מנת לייצר אמינות.
 • העברת דוחות מבוקרים לא חתומים לא התקבלו ויידרש להשלימם.
 • עסק בהקמה - כדאי שהבקשה תהיה מלווה בנספחים כגון חוזה שכירות, הצעות מחיר וחוזים עתידיים עם לקוחות פוטנציאלים.
 • במסלול השקעה – הצגת תכנית השקעה מפורטת חייבת להיות מגובה בהצעות מחיר מתאימות.
 • במסלול הון חוזר – הצגת חישוב צרכי ההון החוזר (לדוגמא: לקוחות מול ספקים) יגדיל את הסיכויים לקבלת האשראי.